Allwis hantering av personuppgifter

Innehåll

1. INLEDNING
2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

3.1 När du köper produkter, installationer eller tjänster
3.2 Ersättning vid reklam och andra ersättningsanspråk
3.3 När du är samarbetspartner, leverantör och ansluten till företagsavtal, eller har ett inloggningskonto till Allwis digitala kanaler.

3.3.1 Du som har ett inloggningskonto
3.4 När du kommunicerar med oss
3.5 När du deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar I samband med marknadsaktiviteter (föreläsningar, tävlingar, kampanjer, sociala medier, etc.) eller i samband med kundundersökningar (enkäter och intervjuer, per telefon eller via paneler eller via användning av mail) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.
3.6 När du ansluter till Allwi Wi-Fi eller använder Allwis hemsida och Allwi appar
3.7 När vi har en skyldighet enligt lag

4. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
7. OM COOKIES
8. DINA RÄTTIGHETER
9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING
10. KONTAKTUPPGIFTER
11. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur Allwi Produkter AB (”Allwi”) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Är kund hos oss – när du köper produkter eller tjänster från Allwi
 • Är samarbetspartner eller leverantör till Allwi eller har ett inloggningskonto
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier, använder våra appar eller ansluter dig till Allwi Wi-Fi
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
 • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår kundtjänst

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

 

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, samt offert- och orderhistorik.

 

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

 

3.1 När du köper produkter, installationer eller tjänster

När du köper produkter, installationer eller tjänster, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn (och namn på medsökande vid ROT-avdrag) och dina kontaktuppgifter
 • Ditt personnummer, t ex när du söker ROT-avdrag
 • Ditt företagsavtalsnummer/namn och/eller föreningsnummer/namn om du uppger dessa vid bokning/köp
 • Uppgifter om din offert, order, köphistorik, t ex offerttyp, pris, produkter och varukategori
 • Uppgifter om behov av special-leverans, när sådana uppgifter behövs
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som köpare, t ex vid mottagning av leverans
 • Ta betalt för produkten eller tjänsten, inklusive hantera fakturabetalningar
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med betalning
 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köp- och leveransvillkor, t ex genom att tillhandahålla din produkt eller den tjänst som du har köpt
 • Meddela dig (via app, SMS, e-post eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar, t ex vid förseningar eller ändrade villkor
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post, reklamutskick och sms
 • Sammanställa statistik över produkter eller tjänster som bokas via ett företagsavtal/föreningsavtal i syfte att rapportera till företaget/föreningen
 • Ta fram statistik över inköp av produkter och tjänster, i syfte att förbättra våra tjänster

Om du väljer att betala en resa med WasaKredit, med eller utan delbetalning, hanterar vi också personuppgifter om dig tillsammans med vår betalningsförmedlingsleverantör. För mer information om hur vi använder personuppgifter vid betalning med Wasa Kredit, se
https://www.wasakredit.se/personuppgifter

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller produkten och/eller tjänsten, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier, samt med stöd i en rättslig skyldighet för hantering av opt-out inställningar, ansökan om ROT-avdrag och RUT-avdrag.

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till 36 månader efter genomförd offert, bland annat som underlag för eventuell order.
Vid order sparar vi uppgifter om dig under gällande garantitid för köpt produkt och utförd tjänst.

 
3.2 Ersättning vid reklam och andra ersättningsanspråk

När du reklamerar din produkt/tjänst genom att ansöka om ersättning eller kontaktar oss med andra ersättningsanspråk, hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t ex namn (och namn på medsökande) kontaktuppgifter, betalningsinformation, kontouppgifter, ärendehistorik
 • Ditt personnummer, t ex när du ansöker om ersättning
 • Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk
 • Handlingar som du bifogar ditt ärende, t ex kvitton eller bilder.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Hantera och bedöma dina ersättningsanspråk
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med ersättningsanspråk
 • Ta fram statistik över dina ärenden i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i rättslig skyldighet när vi behandlar din ansökan om ersättning vid försening, fullgörande av avtal när vi hanterar övriga reklamationer avseende tjänsten och/eller produkten, samt med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster samt upptäcka och förhindra bedrägerier.
Lagringstid: För att säkra spårbarhet sparar vi dina personuppgifter i upp till 36 månader efter att ärendet avslutats. Om ersättning har utbetalats i ärendet sparar vi uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslagen. Personskadeärenden sparas till dess att ärendet är preskriberat och livränteärenden livsvarigt för att vi ska kunna ompröva ärendet.

 
3.3 När du är samarbetspartner, leverantör och ansluten till företagsavtal, eller har ett inloggningskonto till Allwis digitala kanaler.

När du väljer att bli samarbetspartner, ansluta dig till ett företagsavtal, och/eller skapa ett inloggningskonto i våra digitala kanaler hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv eller din arbetsgivare lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress
 • Kontaktuppgifter och annan information som vi hämtar från statens personadressregister (SPAR)
 • Ett kundnummer som vi skapar för att identifiera dig i våra system

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig och administrera din kundrelation till Allwi

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din kundrelation till Allwi.
Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter under kundrelationen och därefter i upp till 3 månader.

 

3.3.1 Du som har ett inloggningskonto

När du har ett inloggningskonto hanterar vi:

 • Uppgifter om ditt inloggningskonto, t ex användarnamn och lösenord
 • Uppgifter som du själv väljer att spara på din profil, till exempel kontokortuppgifter samt namn, kontaktuppgifter och medlemsnummer
 • Uppgifter om din offert- och orderhistorik eller hur du annars använder våra tjänster eller våra digitala kanaler, t ex uppgifter om dina senaste inloggningar

Personuppgifterna hanteras för att:

 • Administrera ditt inloggningskonto och underlätta för dig vid framtida köp och offerthantering
 • Kontakta dig med information och generella erbjudanden, via t ex e-post och sms
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid
 • Tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla de digitala tjänsterna och den tekniska plattform som används för att tillhandahålla dessa
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänsten och med stöd av intresseavvägning när vi och du har ett berättigat intresse att underlätta order av framtida produkter eller tjänster samt använda dina uppgifter om offert och order för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.
Lagringstid: Vi sparar dina inloggningsuppgifter så länge du aktivt använder ditt inloggningskonto (upp till 6 månader efter sista användning) eller har ett annat aktivt engagemang hos oss, ansluten till samarbetsavtal eller har engagemang som leverantör. För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i 12 månader. Din offert- och orderhistorik sparas i upp till 7 år för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid. För det fall du avslutar din relation med Allwi anonymiserar vi offert- och orderhistoriken.

 

3.4 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med Allwi på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i FAQforum, Tyck till funktioner eller i chatt, samtal och mail med vår kundtjänst.
När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om produkter och tjänster.
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).
Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

 

3.5 När du deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

I samband med marknadsaktiviteter (föreläsningar, tävlingar, kampanjer, sociala medier, etc.) eller i samband med kundundersökningar (enkäter och intervjuer, per telefon eller via paneler eller via användning av mail) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.
Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera marknadsaktiviteten eller kundundersökningen, inklusive att återkoppla till dig
 • Skapa reportage och annat material för sändning på hemsida och i sociala medier
 • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av avtal vid administration av tävlingar. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.
Lagringstid: Vi sparar som utgångspunkt dina personuppgifter i 1 månad efter avslutad aktivitet.

 

3.6 När du ansluter till Allwi Wi-Fi eller använder Allwis hemsida och Allwi appar

När du ansluter till Allwi Wi-Fi är vi personuppgiftsansvariga för behandlingen som sker för att ansluta dig till Internet, men inte för den fortsatta behandlingen eller för innehållet i din kommunikation via Wi-Fi. När du ansluter dig till Allwi Wi-Fi, hanterar vi din IP-adress, MAC-adress, tidsstämplar samt GPS-positionering om du använder Wi-Fi under event.
När du besöker vår hemsida hanterar vi:

 • Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida, t ex vid användning av frågeformulär
 • Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies. När du använder våra appar kan du välja att skicka loggar till oss om du har haft tekniska problem. Då hanterar vi uppgifter om information om din användning av appen.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla digitala verktyg och tjänster
 • Ge dig support när du har tekniska problem
 • Underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster
 • Upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp, t ex virusattacker

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller Wi-Fi samt med stöd av intresseavvägning för våra berättigade intressen att underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.
Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i 1 månad efter du har använt våra digitala kanaler och i 3 månader från att du anslutit dig till vårt Wi-Fi.

 

3.7 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.
Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

 

4. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

 

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Allwi säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller produkter, installationstjänster, IT-tjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Allwis räkning
 • Återförsäljare inom och utanför Sverige, t ex för att verifiera Allwis medlemsnummer
 • Leverantörer som inte är en del av din ursprungliga leverantör för att kunna hantera fortsatt arbete vid leverantörsstörning
 • Om du har offert eller order genom samarbetsavtal kan uppgifter om offert- och orderhistorik komma att lämnas ut till företaget vi har ett avtal med
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt
personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

 

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex
enligt bokföringslagen).

 

7. OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies.

 

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 

9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

Allwi kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring.
Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.
Kontakta oss i så fall enligt följande:

 • Anmälan om reklamspärr görs till info@allwi.se. Glöm inte att uppge syfte (reklamspärr önskas), namn, adress samt person-/organisationsnummer.
 • Det går också att följa den länk som finns längst ned i eventuell e-post från Allwi samt ringa kundtjänst på tel: 020-360 600 och ange att du önskar reklamspärr. Glöm inte att uppge syfte (reklamspärr önskas), namn, adress samt person-/organisationsnummer.
10. KONTAKTUPPGIFTER

Allwi Produkter AB (org. nr. 556998-7554) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter.

 

11. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 23 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.